SPEAKERS

พบกับกูรูด้านการขายตัวจริงระดับแถวหน้าของประเทศไทย และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มพลังความคิดนอกกรอบกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ และเผยเคล็ดวิชาการพัฒนากลยุทธ์ที่โดนใจลูกค้าในยุคดิจิตอล (Strategy) การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ธุรกิจ (Innovation) ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) และการบริหารทีมงาน บริหารลูกค้า (People)

The Sales Master Speakers รุ่นที่ 1-3